Jizdenky skipasy a ceny

Jizdenky skipasy a ceny

SKIPAS: skipas, bezdotyková èipová karta pro všechny tarify umožòuje rychlý a komfortní prùchod lyžaøským turniketem. Záloha na kartu (2,00 €) je vratná v pokladnì nebo ve speciálním vratném automatu v parkovací budovì.

POHODLNÉ PARKOVÁNÍ: parkovací budova u areálu Skiwelt Schöneck nabízí na 3 podlažích pøes 600 chránìných míst, dále je k dispozici 200 venkovních parkovacích míst, z toho 6 míst pro obytné vozy s elektrickou pøípojkou.

SLEVA NA PARKOVÁNÍ PRO LYŽAØE: pøi zakoupení skipasu pro dospìlé u pokladny areálu Skiwelt nebo v automatech v parkovací budovì obdržíte parkovací lístek za zvýhodnìný tarif ve výši 2,00 €.

Otevírací doba hlavní sezóna (do 30.03.2017)

Neděle - Středa.................................................................................... 9-18 hod

Čtvrtek - sobota.................................................................................... 9-20 hod

výjimky 24.12. a 31.12.2016................................................................... 9-15 hod

 

stáhnout ceník

 
 
 
Logo Skiwelt