Cyklostezky kolem Schöneck ...

Prozkoumejte na kole nádhernou krajinu kolem Schönecku. 130 km rozsáhlá sí Vám nabízí rozmanité ...

Horské kolo

Vytyèenou trasu v nároèném terénu se spoustou pøekážek mùžete absolvovat rychlostí až 70 km/hod. - to je ta pravá ...

Vogtlandský maraton horsk ...

Bike resort Schöneck se opìt otøásá: vždy na konci srpna se koná v Schönecku již po desáté ...

Trasy

Spoleènì s nadšenci cyklistiky byly vybudovány dvì rozdílné tratì pro sjezd z kopce a freeride podél ...

Provoz sedačkové lano ...

Otevírací doba 2013:

Sedaèková lanovka je v provozu každou sobotu od 13:00 do 18:00 hod., 17. srpna (závod-VBM) od 16:00 ...

 
 
Logo Skiwelt